Masterclass Systemisch Coachen

De masterclass systemisch coachen biedt jou, in vijf donderdagen, dinsdagen of vrijdagen PLUS een terugkom-certificeringsdag na drie maanden, een professionele en intensieve opleiding in systemisch werk in individuele begeleidingssituaties. Zij is voor coaches, counselors, nlp-ers, therapeuten en andere individuele begeleiders.


Opleider/facilitator is Frits van Kempen.

Voorwaarden tot deelname:

 • De deelnemer is professional in individuele begeleiding en begeleidt op het moment van deelname zelf cliënten;
 • De deelnemer heeft zelf ervaring opgedaan met het systemisch veld. Hij/zij heeft a. een eigen thema ingebracht en b. is meerdere keren representant geweest in opstellingen. (zie dagworkshops op onze agenda of op die van onze collega’s).

Korte inhoud Programma

tafelopstellingen

 • Je leert systemisch te kijken naar je cliënt.
 • Kennis wordt gemaakt met verschillende typen opstellingen (familie, organisatie, loopbaan, trauma -> autonomie, enz.)
 • De nadruk ligt op het verwerven van inzicht en het opdoen van ervaring met systemische methodieken, waarbij de juiste basishouding wordt meegenomen.
 • Geleerd wordt hoe een systemisch coachingsgesprek kan plaatsvinden en op welke wijze systemische componenten kunnen worden verweven in het werk als coach in 1-1-begeleiding.
 • Achterliggende uitéénlopende dynamieken worden herkend in de (mini-)opstellingen.
 • Deze dynamieken worden zoveel mogelijk modulair behandeld.
 • Het ‘lekker en adequaat’ leren werken met miniopstellingen en tafelopstellingen vormt een belangrijk deel van de masterclass.
 • Tussen de opleidingsdagen maak je enkele huiswerkopdrachten en ga je al met je cliënten aan de gang met systemische interventies.
 • De zesde dag is enige weken later. Het is een terugkom-certificeringsdag met onderlinge uitwisseling en toetsing van ervaringen a.d.h.v. eigen casesbeschrijvingen en/of video-opnames met cliënten, waarnaast ook nieuwe toepassingen aan de orde zullen komen. Tevens vindt dan de certificering plaats.

De studiebelasting van deze masterclass is 6 tot 10 uur.
Los van het vakgerichte vormt het volgen van deze masterclass een rijke persoonlijke ervaring.

Zie reacties van deelnemers van de voorgaande 5 jaren (met foto’s).
Klik voor meer overwegingen.
Onderaan deze pagina kun je de brochure en mijn artikel downloaden.

Ontwikkelingen

Wilt je weten hoe de masterclass vroeger (pdf) was? Neem eens een kijkje: er is veel veranderd.
Na 18 succesvolle uitvoeringen is het, met recht, een volwassen en bewezen masterclass.
De evaluaties zijn unaniem lovend. Zij heeft zich steeds verder professioneel ontwikkeld en bestaat nu uit zes goed georganiseerde, geactualiseerde leer- en oefendagen. Het programma van de masterclass is steeds rijker en efficiënter geworden.
Inmiddels is er bij mij als opleider sterke behoefte ontstaan om mijn eigen praktijk nog meer te integreren in mijn leeraanbod. Inhoudelijk betekent dit dat naast huidige uitéénlopende modules er ruimte komt om bijv. het gedachtegoed van Franz Ruppert (symbiose en autonomie (pdf) te integreren in het curriculum van de masterclass. Daarmee geef ik de vertaling van trauma–>autonomie-opstellingen naar het 1-1-werk handen en voeten voor de deelnemers. Een mooie uitdaging! Dit jaar volg(de) ik seminars en masterclasses die mijn kijk op het klassieke opstellingenwerk aanzienlijk deden verschuiven. Het destijds door mij verkondigde werken met logosynthese komt op een andere wijze betekenisvoller in beeld.
Een extra module systemische paardencoaching is facultatief maar erg interessant.
Een module systemische poëzie is nog in voorbereiding.

Eerstvolgende masterclasses Systemisch Coachen

Frits van Kempen


Masterclass SC 21 2012-3

Data:  vrijdagen 14 en 21 september, 12 en 26 oktober, 9 november en 14 december 2012 (certificeringsdag)

Masterclass SC 22-2013-1
Data:  donderdagen 17, 24 januari,  7, 14 en 28 februari en 28 maart 2013 (certificeringsdag).
Reservedag voor planning i.v.m. evt. vakanties deelnemers: 14 maart.

Masterclass SC 23 2013-2
Data:  dinsdagen 19, 26, maart, 2, 9, 16 april en 14 mei 2013 (certificeringsdag)
Tijden:    9.30 uur tot 17.00 uur

Locatie:  Pakhuis a.d. Lek, Voorhaven 35, 2871 CH Schoonhoven
Aantal deelnemers:  minimaal 8 en maximaal 12
Je investering is: € 1.200,- vrij van BTW.
Investering is inclusief uitgebreide documentatie, werkbladen en uitstekende verzorging.
(alle lunches in hotel Belvédère, schuin tegenover ons aan de Lek).

Extra Opties

 • in ontwikkeling: systemische poëzie:  plus € 175,-.
 • systemisch paardencoachen (paard als spiegel): + € 175,-

Voor nieuwe opties: zie de agenda.

Aanmelding

Zie agenda of klik hier boven op masterclass van je keuze.
Je kunt je dan opgeven, waarna telefonisch contact wordt opgenomen.
Na je inschrijving via het inschrijfformulier volgt de bevestiging, route, factuur en een eerste huiswerkopdracht. De annuleringsregeling is op dezelfde bladzijde te lezen in de algemene voorwaarden.

Accreditatie

De NOBCO verleent 12 PE punten aan deze masterclass (resp. 120209-VKI-259 en 120419-VKI-296)
De ABvC verleent 42 PE punten (21124)
De LVSC verleent 12 PE punten.

Opfri(t)sdagen

Intervisie, supervisie, upgrading
Deze zogenaamde OPFRI(T)SDAGEN zijn er voor alle afgestudeerde systemisch coaches.
Nieuwe ontwikkelingen en vaardigheden worden gedeeld.
Belangrijke thema’s komen over het voetlicht en worden systemisch onderzocht.
Cases kunnen worden ingebracht en worden voorgelegd en behandeld in de groep onder leiding van Frits
In het algemeen: de dagen zijn toegankelijk voor systemisch coaches die zich verder willen opfri(t)sen en vernieuwen in dit boeiende werk of gewoon weer wat nieuws willen leren.
Nieuwe datum: volgt
(Ook, na overleg, te bezoeken voor als je een dag niet kon tijdens de masterclass)

Houten opstellingenmateriaal Systemisch Coachen

Kijk eens naar de kistjes met mooi houten opstellingenmateriaal voor tafelopstellingen.
Ze zijn zorgvuldig en met veel aandacht gemaakt door verstandelijk gehandicapten uit het hoge noorden.
Je kunt daar ook lezen hoe je een kistje kunt bestellen!

Meer informatie Systemisch Coachen?

Ben je al een systemisch coach?
Meld je aan voor het forum in de linkedIn-groep Systemisch Coachen en blijf op de hoogte van je vak en hoe je collega’s systemisch coachen.

[box type="download"] Kijk eventueel verder hier en download de brochure onderaan die link en/of lees

een artikel van mijn hand over systemisch coachen in het Tijdschrift voor Coaching.

Tot slot is mijn TV-debuut rondom systemisch coachen enthousiast ontvangen door iedereen die een klein half uurtje de tijd had om het te zien.

[/box]